l. Satışların Muhasebesi: Firmanız açısından faktoring hizmetinin en önemli yararlarından biri, yaptığınız kredili satışların muhasebeleştirilmesi işinin faktör tarafından üstlenilmesidir. Ayrı ayrı kişilere yapılan bütün kredili satışlar, sanki tek bir kimseye yapılmış gibi, faktörun hesabına kaydedilir ve muhasebe kayıtları faktör tarafından tutulur. Ayrıca, faktörün firmanıza göre daha modern ve yaygın bir bilgisayar ve haberleşme sistemine sahip olması, muhasebe işlemlerinin daha doğru ve ucuz şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

2. Riskin Giderilmesi: Faktör şirket, kredili satış bedellerinin tahsil edilememesi halinde doğacak tüm kaybı üstlenerek, satıcı firmanın karşılaşabileceği güçlük ve endişeleri bütünüyle ortadan kaldırabilmektedir. Faktoring işlemi, kredili satış yapılacak kişi ve firmaların saptanmasında, ileri derecede profesyonel bir araştırma ve değerlendirme çalışması yapma olanağı da sağlamaktadır.

3. Ek Finansman Olanakları Sağlanması: Genel uygulamada faktör şirket kredili satışlar toplamının %80 dolaylarındaki bölümünü firmanıza nakit olarak derhal, kalanını da tahsil ettikten sonra ödediğinden firmanız nakit ihtiyacını kolayca karşılayabilmektedir. İşletmenin kullanılmayan alacakları nakde dönüşür ve bilanço daha likit hale gelir.