Aynı ülke sınırları içinde bulunan faktoring şirketi, satıcı firma ve alıcı firma arasında gerçekleşir. Satıcı, alıcıya malları ve faturayı yollar. Satıcı bu faturanın bir kopyasını Anadolu Faktoring'e gönderir. Anadolu Faktoring satıcı ile yapacağı sözleşme çerçevesinde bu faturayı temlik alır, fatura bedelinden ön ödeme yapar. Anadolu Faktoring, vadesi gelince alıcıdan fatura bedelini tahsil eder ve satıcıya kalan ödemeyi yapar.

Peşin İskonto
Vadesi belli alacakların ortalama vadesine göre faiz ve komisyon belirlenir.
 • İşlemin başında ödeme yapılır.
 • Faturalar aylık kesilir.
Spot İşlem
 • Belirlenen vadeye sabit faktoring faizi ve komisyon uygulanır.
 • Vade sonunda anapara, faiz ve ücretler tahsil edilir.
 • Tahsilatlar anapara bakiyesinden düşülür.
 • Faturalar vadelere göre kesilir.
 • Değişken Faizli İşlem
 • Belirlenen vadeye değişken faktoring faizi ve komisyon uygulanır.
 • Faiz ücreti piyasa şartlarına göre belirlenir.
 • Tahsilatlar anapara bakiyesinden düşülür.
 • İşlem müşterinin istediği bir tarihte kapatılabilir.
 • İşlem kapatılırken veya vade sonunda anapara, faiz ve ücretler tahsil edilir.
 • Faturalar aylık kesilir.