Faktoring işlemlerinin maliyeti, sunulan hizmet türüne göre komisyon ve/veya faktoring ücreti olmak üzere iki kalemden oluşur. Yurtiçi işlemlerde komisyon ve faktoring ücreti BSMV´ye tabidir.

Komisyon
Faktoring şirketleri temlik aldıkları alacakların takibi, tahsili ve de yönetimi karşılığında, temlik alınan alacak üzerinden faktoring komisyonu tahsil eder. Komisyon oranı, işlem hacmine, fatura sayısına ve alacağın vadesine göre değişir. Yurtdışı işlemlerde bir ülkedeki alıcı sayısı, alıcıların kredibilitesi, fatura sayısı ve büyüklüğü ve yine yıllık işlem hacmi ve vade belirleyici olmaktadır.

Faktoring Ücreti
Faktoring ücreti, finansman hizmeti sunulan işlemler için geçerlidir. Yapılan ön ödeme üzerinden, alacağın tahsiline kadar geçen süre için hesaplanır. Hesaplama azalan bakiye üzerinden yapılabileceği gibi, alacakların ortalama vadesi hesaplanarak işlemin başında da tahsil edilebilir.

Not: Yurtiçi İşlemlerde komisyon ve faktoring ücreti sadece BSMV’ye tabidir, ancak KKDF’ye tabi değildir.