Faktoring İşlemi Nasıl Başlar, Gerekli Evraklar Nelerdir ?
Faktoring işlemi, firmanızın Anadolu Faktoring´e başvurmasıyla başlar.

Başvuruda; kendi hesaplarınızın son durumunu, daimi müşterilerinizin isim ve adreslerini, bunların çalıştığı bankaları, bu müşterilere önceki yıllarda yapılan ortalama satış tutarlarını, satışa konu olan mal çeşitlerini bildirirsiniz. Faktör bu bilgiler ışığında sözkonusu mal piyasası ve borçluların ödeme gücü konularında araştırmalar yapar ve uygun bulduğu takdirde, bütün alacakların ülke ve mal bazında, global ya da sınırlı olarak satın alınmasına karar verir. Faktör ile firmanız arasında bir faktoring anlaşması imzalanır.

Üzerinde borçlu kişilerin isimleri, fatura tarihi ve vade tarihinin gösterdiği alacak senetlerini, alacakların devri konusunu düzenleyen bir form ekinde faktöre iletirsiniz. Formun iki taraf arasında imzalanmasından sonra devir gerçekleşmiş olur. Malları müşterinize gönderdiğinizi gösteren sevk vesaikini form ekinde faktör kuruluşa vererek sözkonusu mallara ilişkin alacağınızı, yapılan anlaşmaya göre adresinde ya da vadesinden önce faktörden alırsınız. Faktoring´de, faktör kuruluşun firmanızın anlaşma çerçevesinde yapacağı tüm kredili satışların onaylanması söz konusu olup, faktörün onayı dışında gerçekleştirilen satışlar faktör kuruluşu ilgilendirmemektedir.